Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

01 sgUroczysta konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 odbyła się 3 sierpnia w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury. Konsultacje społeczne potrwają do 18 sierpnia br. więc każdy, kto chciałby zapoznać się z projektem i zgłosić swoje uwagi może to zrobić.

konsultacje1 sgBurmistrz Strzegomia zaprasza mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane osoby i podmioty do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025.

Termin konsultacji: 04.08.2016r. – 18.08.2016r.

Przypominamy, że w ramach planowanych konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 zorganizowane zostaną dwa spotkania z mieszkańcami obszarów rewitalizacji:

konsultacje sgKonferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 - 3 sierpnia 2016. ZAPRASZAMY

Procedura zbierania propozycji prowadzona w dniach 23.05.2016r. - 03.06.2016r. spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Wpłynęło łącznie 78 propozycji projektów, w tym 17 społecznych (11 dla Jaroszowa, 4 dla strzegomskiego Starego Miasta wraz z Grabiną i 2 skierowane jednocześnie do społeczności obu obszarów rewitalizacji) oraz 61 inwestycyjnych (15 dla strzegomskiego Starego Miasta wraz z Grabiną i 46 dla Jaroszowa).

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł