Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

01 sgUroczysta konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 odbyła się 3 sierpnia w sali widowiskowej Strzegomskiego Centrum Kultury. Konsultacje społeczne potrwają do 18 sierpnia br. więc każdy, kto chciałby zapoznać się z projektem i zgłosić swoje uwagi może to zrobić.

- Centrum miejscowości to wspólne dobro jej mieszkańców, to przestrzeń kilku tysięcy ludzi. Zrewitalizowany w poprzednich latach park przy ul. Krótkiej stał się wizytówką naszego miasta, a czas pokazał, że była to trafiona inwestycja, ponieważ stał się miejscem spotkań i spędzania czasu oraz przestrzenią realizacji ciekawych przedsięwzięć kulturalnych i społecznych. Dziś macie Państwo realny wpływ na to, w jaki sposób zagospodarować teren proponowany do objęcia bieżącymi działaniami rewitalizacyjnymi. To czas, kiedy przy współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi instytucjami chcemy poprawić estetykę i funkcjonalność naszego miasta i wsi Jaroszów. Trzeba tylko pamiętać, że działania maja służyć nie pojedynczym mieszkańcom, ale ogółowi społeczeństwa, przyczyniając się do poprawy jakości życia – podkreślił w swoim wystąpieniu Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Podczas konferencji został zaprezentowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, w tym wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej, wytypowane obszary rewitalizacji oraz wizje, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych. Zaprezentowano również projekty zgłoszone przez różne podmioty i wpisane na listę projektów rewitalizacyjnych.

01

Nie zabrakło ciekawostek dotyczących rewitalizacji. Historię murów miejskich, których renowacja ma być jednym z kluczowych projektów rewitalizacyjnych, przedstawił Krzysztof Kaszub, radny Rady Miejskiej w Strzegomiu, miłośnik i znawca historii Strzegomia. Z kolei
Paweł Wroński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu, wyjaśnił co to jest kalistenika (street workout) i dlaczego właśnie ten projekt został zgłoszony, a następnie ujęty w programie rewitalizacji.

02

03

Dla wszystkich zainteresowanych zamieszczamy prezentacje przedstawione podczas konferencji.
Prezentacja projektu i przebiegu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 - PPS
Prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025 - PPSX
Kalistenika - PPSX


MKs

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł