Gmina Strzegom
Rewitalizacja 2015-2025
Dowiedz się wiecej

Prezentujemy poniżej mapy obszarów zdegradowanych oraz planowanych do rewitalizacji wraz z opisem diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Strzegom.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami i w razie potrzeby zgłoszenie uwag i propozycji zmian.

Informujemy, że nastąpiły korekty obszarów zdegradowanych i proponowanych do rewitalizacji w porównaniu z danymi zaprezentowanymi na mapach podczas konferencji otwierającej projekt dnia 7 kwietnia 2016r. Polegają one na uwzględnieniu na mapach ulic Krótkiej, Parkowej i Kamiennej w Strzegomiu oraz wsi Morawa, co jest odzwierciedlone w wyliczeniu wskaźników dla obszarów zdegradowanych i proponowanych do rewitalizacji.

W przypadku zgłaszania uwag w zakresie zmiany granic obszarów należy opisać je jak najdokładniej, np. ze wskazaniem numerów działek, adresów, lub elementów charakterystycznych, tak, aby bez wątpliwości można było zidentyfikować ten teren. Możliwe jest dołączenie rysunków, wycinków mapy obszaru z proponowaną korektą granicy.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do 29 kwietnia 2016 roku do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).

Forma składania uwag:

  • pisemnie - składając wypełniony formularz uwag w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pok. nr 3 lub 5) lub wysyłając go na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom
  • elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie pliku mailem opatrzonym tematem: „Uwagi do obszarów” na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty, elektroniczny lub telefoniczny:

Wydział Funduszy Europejskich
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
Rynek 38 (parter, pok. nr 3 lub 5)
58-150 Strzegom
tel. 74 85 60 564, 74 85 60 567
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Marek Flakowski – koordynator projektu
Józef Hernik

Mapa obszarów zdegradowanych
Mapa obszaru proponowanego do rewitalizacji w Strzegomiu
Mapa obszaru proponowanego do rewitalizacji w Jaroszowie
Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strzegom
Formularz uwag i opinii

Opis projektu

Tytuł projektu:
Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom

Cele projektu:
Uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań gminy.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, wzmocnienie zdolności gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Planowane efekty:
Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025, umożliwiającego podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych, w tym przy wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu:     139 185,00 zł
w tym:     
wkład Funduszy Europejskich:     106 476,53 zł
wkład budżetu państwa:     18 789,97 zł
wkład własny Gminy Strzegom:     13 918,50 zł